VI

Haar besluit groeide in stilte.

Eindelijk zat oom Pieter 's avonds met een pijp in zijn stoel. Anna waagde haar kans. Die jongemannen, die naar Amsterdam waren vertrokken om daar hun geluk te beproeven, hoe waren ze daar gekomen? En hoe vonden ze onderdak? Wat voor een werk kon je in Amsterdam eigenlijk krijgen? Oom Pieter blies rookwolkjes uit en bromde er wat antwoorden tussendoor. Zo bouwde Anna in dit genoeglijkste uurtje van de dag haar eigen beeld op van die grote stad. Net zoals Van Hogendorp door haar intieme droomgesprekken een vertrouwde kennis was geworden, zo boezemde na verloop van tijd ook Amsterdam haar geen angst meer in. Ze was wilskrachtig in het denken aan waar ze bang voor was. Een effectief middel was haar gebleken, zo neutraliseerde ze haar onzekerheden. Platte schuiten bevoeren de brede grachten en werkmannen takelden vanuit het ruim balen specerijen op. Op het water weerkaatsend licht, dat door de glas-in-loodramen naar binnen viel, zette het interieur van de herenhuizen in een veelkleurige gloed. Ouden van dagen sleten hun dagen in stille hofjes met geurige bloemen en waterpompen op de binnenplaats. Ondanks al haar twijfel stond haar besluit nu vast. Had Van Hogendorp zelf niet gezegd dat ze zich in Amsterdam goed zou kunnen redden? Daar zou ze een beter leven krijgen dan hier in Best. Misschien, heel misschien, zou ze daar in Amsterdam ook niet achtervolgd worden door haar afkomst. Misschien gaf het daar niet dat ze een onecht kind was. Een vader zou ze er niet vinden, maar..., een beter leven, misschien. Zonder er met iemand over te praten, bereidde ze haar vertrek voor. Keer op keer telde ze haar spaarcenten en berekende hoe lang ze het daar mee uit kon zingen voor het geval ze niet direct werk kon vinden.
Misschien zag ze op tegen de confrontatie en was ze bang dat anderen haar het plan uit het hoofd zouden praten, misschien wilde ze onbewust ook wel totaal breken met de wereld die haar geen kans gaf, - enkel en alleen omdat haar moeder nooit had kunnen trouwen - hoe dan ook, ze sloop zonder aankondiging heimelijk weg. Ze verliet de familieroedel, onzeker, maar toch: op weg naar het grote Amsterdam.


Het verhaal komt op gang! Meer weten over het vormgeven van gebeurtenissen? Lees Intrige