XXXV

Naschrift

Voor de kale feiten over Anna Katharina's leven, zoals haar geboortedatum, haar verhouding met Francis Embroek, de geboorte van twee kinderen, een opsomming van haar diefstallen en haar executie, heb ik de officiële archiefstukken van haar ondervragingen en veroordeling uit 1763 gebruikt.

Voor het gedeelte over haar bekering heb ik rijkelijk geput uit Levensbeschryving en bekeering van Anna Katharina Merks uit 1763, een boekje dat direct na haar dood verscheen om haar bekering te bejubelen. Van dit vele malen herdrukte boekje gebruikte ik een herschreven versie uit 1986. Sommige zinnen uit mijn verhaal komen rechtstreeks uit deze versie.

De procedurele gang van zaken rond haar executie ontleende ik aan een artikel van Dr. E. Wiersum in Het Rotterdamsch Jaarboekje van 1941.

Het overige, het overgrote deel van het verhaal dus, is hoe het gegaan zou kunnen zijn.